Trending

List of droughts 2024 : या 50 तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार 27500 रुपये यादीत नाव पहा ..!

List of droughts 2024 : या 50 तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार 45500 रुपये यादीत नाव पहामहाराष्ट्रात या वर्षी सरसरी इतका पाऊस झाला नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले त्यामुळे ४० तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

27500 जमा झाले लाभार्थी यादीत नाव पहा

लाभार्थी यादीत आपले नाव पहा

List of droughts या 50 तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 27500 रुपये मिळणार आहे यामध्ये कोणत्या जिल्ह्याचा समावेश आहे याची यादी आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत.

दरम्यान खरीप 2023 हंगामा दुष्काळाचे मूल्यांकन महा मदत प्रणाली द्वारे करण्यात आले आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यासह राज्यातील 43 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर एक व दोन लागू करण्यात आला आहे.

ही बँक देतेय फक्तं आणि फक्तं 5 मिनटात 10 लाख रुपये लोन ,

येथे ऑनलाइन अर्ज करा ..!

ट्रिगर टू लागू झालेल्या तालुक्यातील क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपायोजना केंद्र नागपूर, यांच्यावतीने तयार केलेल्या महा मदत ॲपचा वापर करावा लागणार आहे.

या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार यादी पहा

वडवणी.
रेणापूर.
लोहारा.
धाराशिव.
वाशी.
बुलढाणा.
लोणार.

घरकुल योजना 2024 या चार जिल्ह्यांची यादी झाली जाहीर,

इथे तपासा यादीत तुमचे नाव ..!

27500 जमा झाले लाभार्थी यादीत नाव पहा

लाभार्थी यादीत आपले नाव पहा

जालना.
मंठा.
कडेगाव.
खानापूर.
मिरज.
शिराळा.
खंडाळा.

करमाळा.
माढा.
माळशिरस.
सांगोला.
अंबड.
बदनापूर.
भोकरदन.

उल्हासनगर सिन्नर.
येवला.
बारामती.
शिंदखेडा.
नंदुरबार.
मालेगाव.

दौड.
इंदापूर.
मुळशी.
पुरंदर.
शिरूर.
बेल्हे.
बार्शी.

वाई.
हातकणंगले.
गडहिंग्लज.
औरंगाबाद.
सोयगाव.
अंबाजोगाई.
धारूर.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *