Documents to apply for Tata Capital Finance Scholarship Program 2023.

जर तुम्ही Tata Capital Pankh Scholarship Eligibility criteria निकष पूर्ण करत असाल आणि टाटा शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू इच्छित असाल तर तुमच्याकडे खालील कागदपत्रांची यादी असणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना तुम्हाला ही कागदपत्रे वेबसाइटवर अपलोड करावी लागतील. तुमच्या सोयीसाठी, आम्ही खालील मुद्द्यांमध्ये कागदपत्रे सांगत आहोत, तुम्ही त्यांना अर्ज करण्यापूर्वी जवळ ठेवावे:

  • शैक्षणिक गुणपत्रिका
  • फी पावती
  • बँक पासबुकची छायाप्रत
  • वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • गेल्या महिन्याची पे स्लिप
error: Content is protected !!