#27 success stories

  • उद्योजकताकर्माचे फळ..

    कर्माचे फळ…

    कर्माचे फळ एक शेतकरी आपल्या गावामधून शहराच्या बाजारात लोणी विकण्यासाठी जायचा. एका दुकानदाराला त्याचे लोणी खूप आवडले.दुकानदाराने शेतकऱ्याला दररोज एक…

    Read More »